St. Petersburg International
Economic Forum


Russian export catalogue


Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Noviny

Od 23. do 25. května tohoto roku se konala oficiální navštěva delegace Orenburské oblasti (www.orb.ru) do Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) během které gubernátor Orenburské oblasti J.A.Berg a hejtman Libereckého kraje S.Eichler podepsali Memorandum o spolupráci.

24. května proběhla setkání s podnikateli Libereckého kraje na které zástupci Orenburské oblasti představili prezentaci regionu. Obchodní rada RF v ČR A.V.Turov vystoupil k možnostem obchodně-hospodářské spolupráce Ruské federace s Českou republikou.

25. května se uskutečnilo podepsání Memorandu o spolupráci mezi Orenburským oblastním svazem průmyslníků (www.orenprom.com) a podnikatelů a Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou (www.ohkjablonec.cz).