St. Petersburg International
Economic Forum


Russian export catalogue


Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Noviny

Dne 29. října 2013 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze a dne 30. října 2013 v budově KHK Zlínského kraje se bude konat prezentace Nižněnovgorodské regionální centrum pro nanoindustrii.

Nižněnovgorodské regionální centrum pro nanoindustrii (NRCN) bylo vytvořeno 23. srpna 2006 (organizační forma - nekomerční partnerství) reorganizací NP Nižněnovgorodský vědecko-technologický park se státní akreditací, s cílem zvyšování inovační aktivity v regionu v oblasti nanotechnologie. Tento prioritní směr rozvoje vědy a techniky umožňuje integrovat úsilí chemiků, fyziků, inženýrů, technologů a dalších odborníků při realizaci technologicky špičkových projektů ve všech odvětvích ekonomiky.

Zakladatelé centra jsou: vláda Nižněnovgorodské oblasti, Asociace průmyslníků a podnikatelů Nižněnovgorodské oblasti, Nižněnovgorodská státní technická univerzita, koncern Nanoindustrie (Moskva).

Prioritním úkolem centra je zavedení výrob, nahrazujících dovoz, na základě vyspělých technologií s velkým obsahem vědy, přeměna znalostí na tržní produkty, vytváření účinného regionálního inovačního systému, zajišťujícího interakce vědců s výrobou, výběr a realizace rozvojových priorit, zabezpečujících konkurenceschopnost jednotlivých segmentů národního hospodářství na základě personálního potenciálu, originálních vývojových projektů, vědecké a výrobní základny Nižněnovgorodského regionu, prosazování nanotechnologií na jiných regionálních a mezinárodních trzích.

Funkce centra:
  • monitoring zdrojů představujících inovační potenciál Nižněnovgorodské oblasti;
  • informační, výstavní činnost, organizace konferencí, kulatých stolů a účast na nich, přípravě projektů pro investice;
  • rozvoj mechanismů pro stimulaci inovační činnosti v oblasti nanoindustrie;
  • vývoj doporučení pro správu Nižněnovgorodské oblasti, zaměřených na podporu inovačních procesů;
  • koordinace činnosti subjektů, působicích na trhu nanotechnologie a nanoindustrie;
  • kontakty mezi regiony Ruska;
  • podpora přenosu nanotechnologií.

Tabulka vyráběné nanoprodukce (CZ)